013/664-602 decotitan@gmail.com

Glet mase

DEKO GLET

Glet masa za unutrašnje zidove.

Služi za izravnavanje unutrašnjih zidnih površina. Bele je boje. Nakon nanošenja, može se farbati u željenoj nijansi.

DEKOMAL

Mašinski malter za izravnavanje i malterisanje unutrašnjih zidnih površina

Na krečnoj bazi. Nije pogodan za površine koje su u direktnom kontaktu sa vodom, kao što su npr. kupatila. Nakon nanošenja, može se farbati u željenoj nijansi.

BAVALIT DECOR

Dekorativni malter za završnu obradu

Služi za izravnavanje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina u beloj boji. Ima dve vrste: u ravnoj varijanti (0) i sa sitnim kamenjem (1). Nakon nanošenja može se farbati u željenoj nijansi.

DEKOR

Masa za rustiku (španski zid)

Služi za završnu obradu unutrašnjih zidnih površina. Pogodna je za raznovrsne reljefne strukture.

DECO SUPER GIPS

Ispunjivač i lepak za gipsane elemente

Pripremljena masa služi kao ispuna i lepak za radove sa gipsanim elementima u unutrašnjim prostorijama.

DEKO GIPS

Brzostežujući gips za ispunjivanje rupa

Služi za razne vrste popravki i ispunjivanje rupa.