013/664-602 decotitan@gmail.com

Uslovi kupovine

Kupovinom u internet prodavnici Deco-Titan d.o.o. prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu.  Svim kupcima koji kupuju putem internet stranice decotitan , a na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), odredbama čl. 13. i čl. 27. upućuje sledeće izjave:

 • Prodaja robe putem internet stranice decotitan obavlja se u okviru registrovane delatnosti preduzeća Deco-Titan d.o.o. Đure Đakovića 3, Srbija, mat. br. 08717982 , PIB: 100989450 , šifra delatnosti 2030 Tel.: +38113664602
 • Osnovna obeležja robe mogu se naći na stranici decotitan.com
 • Prema Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon) kupovina preko prodajne internet stranice decotitan smatra se prodajom na daljinu.
 • Roba koja se prodaje putem internet stranice decotitan poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji.
 • Saobraznost robe utvrđuje se isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.
 • Prodajna cena robe (sa uračunatim PDV-om) naznačena je uz svaki artikal.
 • Kupljena roba isporučuje se u roku od 1-3 radna dana kurirskom službom .
 • Potrošač robu koju kupuje putem internet stranice decotitan može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili Virmanskom uplatom po predračunu.
 • Kupac ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana od dana prispeća pošiljke, kao i da, bez navođenja razloga, jednostrano raskine ugovor dostavljanjem prodavcu obrasca za odustanak od ugovora. Preuzmite obrazac za odustanak od ugovora u elektronskoj formi. Štampani primerak će vam biti dostavljen u pošiljci sa poručenom robom. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe.
 • e-mail adresa za izjavljivanje reklamacije artikala kupljenih preko stranice decotitan je: reklamacije@decotitan.com
 • Deco-Titan se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj je kupac napravio porudžbinu bez obzira na to da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice.
 • Deco-Titan ima pravo da otkaže narudžbenicu ukoliko traženog artikla nema na stanju.

Privatnost podataka:

U ime internet prodavnice  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo isključivo podatke koji su neophodni za dostavljanje pošiljke na naznačenu adresu. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u internet prodavnici dt.shop odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Podatke koje je kupac naveo prilikom registracije dt.shop će koristiti isključivo radi prodaje proizvoda i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

Način plaćanja:

 • Pouzećem (gotovinski po prijemu pošiljke).
 • Virmanskom uplatom po predračunu. U ovom slučaju, predračun šaljemo na E-mail naručioca, a pošiljku na naznačenu adresu, po evidenciji uplate.

Cena dostave:

 • Za pošiljke do 10 kg težine: 1156,00 RSD
 • Za pošiljke od 10 do 20 kg težine: 1210,00 RSD
 • Za pošiljke od 20 do 30 kg težine: 1312,00 RSD
 • Za pošiljke od 30 do 50 kg težine: 1522,00 RSD
 • Za pošiljke preko 50 kg težine: 1522,00 RSD + 12,00 RSD za svaki kilogram preko 50 kg.

Važne napomene:

 • Cene važe isključivo ukoliko uslugu transporta obavlja kurirska služba .
 • Cene važe isključivo za transport na teritoriji Republike Srbije bez AP Kosovo i Metohija.
 • Cene ne zavise od broja paketa iz kojeg se sastoji pošiljka.
 • Cene ne zavise od zapremine pošiljke.
 • Cene su prikazane sa uračunatim PDV-om.

Reklamacije:

Molimo kupce da otvore paket i provere ispravnost sadržaja neposredno po prijemu pošiljke (istog dana). U slučaju uočenih nepravilnosti, pozovite službu reklamacija na broj 013 / 664 602 ili pošaljite email na adresu reklamacije@decotitan.com. Naknadne reklamacije sa obrazloženjem da je pošiljka oštećena u transportu ne uvažavamo. Ukoliko proizvod prestane sa radom u roku predviđenom saobraznošću (dve godine od kupovine) ili u roku predviđenom garancijom (period za koji proizvođač garantuje ispravnost proizvoda, a koji je duži od dve godine) molimo vas da kontaktirate servis čije kontakte možete naći na garantnom listu. Molimo vas da račun i garantni list čuvate dok traje period saobraznosti, odnosno garantni period, jer bez njih nećete moći da ostvarite prava po osnovu uslova saobraznosti, odnosno prava predviđena garancijom proizvođača. U slučaju da reklamirani proizvod nismo u mogućnosti da zamenimo novim, izvršićemo vam povraćaj novca na lični tekući račun koji imate otvoren kod jedne od banaka u Srbiji ili ćemo vam, na zahtev, gotov novac poslati kurirskom službom.

Prodajna mesta

Prodavnica Centar